Lesgelden en Contributies

MUZIEK MAKEN BIJ DOCENTENCOLLECTIEF DINKELLAND IS LEUK !
SAMEN MUZIEK MAKEN BIJ MUZIEKVERENIGING ‘DE EENDRACHT’
IS NÓ
G LEUKER !

Huidige tarieven (geldig tot 1 september 2022):

Lesgelden:
AMV*: € 15,50 per maand, (€ 186,00 per jaar)
HaFa**: (20 min): € 31,00 per maand, (€ 372,00 per jaar) / excl. contributie
HaFa**: (30 min): € 50,50 per maand, (€ 606,00 per jaar) / excl. contributie

Contributies ‘Eendracht’:
Jonger dan 18 jaar: € 9,00 per maand
Volwassenen: € 17,00 per maand
Steunende leden: € 2,50 per maand

AMV / blokfluit-lessen:
De leerlingen zijn hierbij nog geen lid van de vereniging
dus ze betalen géén contributie.
De kosten zijn: € 15,50 per maand

Waarborsom:
Wegens het in bruikleen ontvangen van: uniform, instrument, bladmuziek, lesmateriaal e.d. vraagt de Muziekvereniging per lid een waarborgsom van € 75,-. Bij meerdere leden uit een gezin of leefeenheid geldt een maximum van € 75,- per gezin of leefeenheid.
De waarborgsom wordt terug betaald als bij het einde van het lidmaatschap alle in bruikleen zijnde artikelen worden ingeleverd en de vereniging geen vorderingen op dat lid heeft. Schade aan het instrument t.g.v. onzorgvuldig gebruik, wordt in  mindering gebracht op de borg.

*  AMV = Algemene Muzikale Vorming (incl. blokfluit leren spelen)
** HaFa = Harmonie/Fanfare